รายงานการบันทึกการรักษาความสะอาด
Cleaning
เวลาบันทึก วันที่ทำกิจกรรม ผู้บันทึก ห้องที่รับผิดชอบ จุดทำความสะอาด รายละเอียด ภาพ
8/11/2023, 14:00:438/11/2566นายอลงกรณ์ จอมขันเงิน1/3จุดที่ 1 บริเวณอาคาร 3มาครบเรียบร้อยดี
9/11/2023, 12:18:508/11/2566นายอลงกรณ์ จอมขันเงิน1/4จุดที่ 2 บริเวณอาคาร 2เรียบร้อยดี
9/11/2023, 12:28:359/11/2023นายสันษร วรรณแก้ว1/4จุดที่ 1 บริเวณอาคาร 3นักเรียนได้ช่วยกันทำความสะอาดเก็บขยะ
10/11/2023, 8:11:2810/11/2023กิตติพัฒน์ กัญจะนะ1/5จุดที่ 1 บริเวณอาคาร 3ทุกคนช่วยกันเก็บดีมาก
10/11/2023, 8:24:0910/11/2023ภคพล คณารีย์1/5จุดที่ 4 สนามฟุตบอลเก็บขยะบริเวณสนามฟุตบอล ความสะอาดอยู่ระดับ:ดี
10/11/2023, 8:26:496/11/2023นาย ธรัศมิ์ธาวิน ปินทรายมูล1/1จุดที่ 3 หอประชุมราชพฤกษ์ทำความสะอาดได้เยี่ยม
10/11/2023, 8:30:4410/11/2023เปรมปกรณ์ ชันทอง1\5จุดที่ 3 หอประชุมราชพฤกษ์น้องทำความสะอาดดีมากมีบางส่วนที่พี่ต้องเก็บเองเเต่ไม่เป็นยังครั้งเเรกอยู่ทั้งพี่เเละน้อง
13/11/2023, 8:11:1813/11/2023เฉลิมศักดิ์ ทาแก้ว1/6จุดที่ 4 สนามฟุตบอลทำได้ดีมาก
13/11/2023, 8:18:5113/11/2023กิตติพัฒน์ กัญจะนะ1/6จุดที่ 1 บริเวณอาคาร 3น้องๆทุกคนช่วยกันเก็บดีมากครับ
13/11/2023, 8:22:2413/11/2023ธนพร ท่าคล่อง1/6จุดที่ 2 บริเวณอาคาร 2ทำได้สะอาดเรียบร้อยดี
13/11/2023, 8:23:2913/11/2566น.ส.ณัฐณิชา กัญชนะ1/6จุดที่ 3 หอประชุมราชพฤกษ์น้องทำดีมากค่ะ
13/11/2023, 8:26:3813/11/2023นายอลงกรณ์ จอมขันเงิน1/6จุดที่ 2 บริเวณอาคาร 2นักเรียนช่วยเก็บขยะดีมาก ยอดเยี่ยม
14/11/2023, 8:13:5914/11/2023กิตติพัฒน์ กัญจะนะ1/7จุดที่ 1 บริเวณอาคาร 3น้องๆช่วยกันเก็บขยะดีมากๆ
14/11/2023, 8:15:5714/11/2023เฉลิมศักดิ์ ทาเเก้ว1/7จุดที่ 4 สนามฟุตบอลทำได้ดีมาก น้องๆน่ารักมาก
14/11/2023, 8:25:0014/11/0066กัญญาภัค สุรินทร์แปง1/7จุดที่ 3 หอประชุมราชพฤกษ์น้องช่วยกันทำเวรดีมากค่ะ ให้ความร่วมมือมาก
14/11/2023, 8:27:1914/11/2566น.ส. สัณห์ฤทัย มาเรือน1/7จุดที่ 2 บริเวณอาคาร 2ช่วยกันเก็บขยะกันดี
15/11/2023, 8:19:3215/11/2023เฉลิมศักดิ์ ทาแก้ว1/8จุดที่ 4 สนามฟุตบอลทำได้ดีมาก
15/11/2023, 8:30:3715/11/2023กิตติพัฒน์ กัญจะนะ1/8จุดที่ 1 บริเวณอาคาร 3น้องๆช่วยกันเก็บขยะดีมากๆและเก็บเร็วมากๆ
15/11/2023, 8:56:2915/11/2023นางสุภาวดี วงศ์สุวรรณ1/8จุดที่ 1 บริเวณอาคาร 3นักเรียนทำความสะอาดตามจุดที่กำหนด ด้วยความสะอาดเรียบร้อยดี
16/11/2023, 8:21:0316/11/0066กัญญาภัค สุรินทร์แปง2/1จุดที่ 3 หอประชุมราชพฤกษ์น้องๆตั้งใจทำมากค่ะ ช่วยกันทำดีมากๆค่ะ
16/11/2023, 8:23:1516/11/2023กิตติพัฒน์ กัญจะนะ2/1จุดที่ 2 บริเวณอาคาร 2น้องๆข้องเก็บกันดีและเล่นกันบ่อย
16/11/2023, 8:28:4915/11/2566น.ส. สัณห์ฤทัย มาเรือน2/1จุดที่ 1 บริเวณอาคาร 3น้องๆเก็บขยะและคุยกันบ้าง
20/11/2023, 8:16:1320/11/2023เฉลิมศักดิ์ ทาแก้ว2/2จุดที่ 4 สนามฟุตบอลทำได้ดีมาก
20/11/2023, 9:55:4520/11/2023ภคพล คณารีย์2/2จุดที่ 3 หอประชุมราชพฤกษ์ให้ความรวมมือดี
22/11/2023, 8:52:1222/11/2023อลงกรณ์ จอมขันเงิน2/4จุดที่ 2 บริเวณอาคาร 2นักเรียนช่วยกันทำกิจกรรมดีเยี่ยม
29/11/2023, 8:27:2829/11/2023เขมทัด ธนันชัย3/1จุดที่ 4 สนามฟุตบอลสะอาด เรียบร้อยดี
30/11/2023, 8:24:3430/11/2023เขมทัด ธนันชัย3/2จุดที่ 1 บริเวณอาคาร 3เรียบร้อยดี
30/11/2023, 8:25:5630/11/2566สุพิชญา แดงชัย3/2จุดที่ 2 บริเวณอาคาร 2นักเรียนเก็บขยะบริเวณอาคาร2และอาคาร40ปี
30/11/2023, 20:53:0130/11/2566นาย วชิรบดินทร์ เสนสุภา3/2จุดที่ 3 หอประชุมราชพฤกษ์นักเรียนชั้น ม.3/2 ทำการเก็บกวาดขยะบริเวณหอประชุมราชพฤกษ์อย่างแข็งขัน
1/12/2023, 14:19:001/12/2023นางสาวเอมพิกา จันต๊ะเวียง3/3จุดที่ 1 บริเวณอาคาร 3นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด และช่วยกันเก็บขยะ
6/12/2023, 8:13:146/12/2023อลงกรณ์ จอมขันเงิน3/5จุดที่ 2 บริเวณอาคาร 2...
6/12/2023, 8:16:426/12/2023นางสาวอัจฉรา ตุ่นสิงห์คำ3/5จุดที่ 3 หอประชุมราชพฤกษ์นักเรียนช่วยกันเก็บขยะ บริเวณอาคาร 40ปี และสนามฟุตบอล
7/12/2023, 8:28:027/12/2023นางสาวศันศนีย์ สิทธิกัน3/6จุดที่ 1 บริเวณอาคาร 3นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด เรียบร้อยดี
12/12/2023, 8:13:5312/12/2023เฉลิมศักดิ์ ทาแก้ว3/8จุดที่ 4 สนามฟุตบอลทำได้ดีมาก
15/12/2023, 8:42:0515/12/2023เฉลิมศักดิ์ ทาแก้ว4/3จุดที่ 4 สนามฟุตบอลทำได้ดีมาก
15/12/2023, 12:54:4415/12/2023เขมทัด ธนันชัย4/3จุดที่ 1 บริเวณอาคาร 3สะอาด เรียบร้อยดี
เวลาบันทึก วันที่ทำกิจกรรม ผู้บันทึก ห้องที่รับผิดชอบ จุดทำความสะอาด รายละเอียด ภาพ

Servers Status

Server Load 1

Server Load 2

Server Load 3

Live Statistics
43
Packages
65
Dropped
18
Invalid

File Transfers

 • TPSReport.docx
 • Latest_photos.zip
 • Annual Revenue.pdf
 • Analytics_GrowthReport.xls

Tasks in Progress

 • Wash the car
  Rejected
  Written by Bob
 • Task with hover dropdown menu
  By Johnny
  NEW
 • Badge on the right task
  This task has show on hover actions!
  Latest Task
 • Go grocery shopping
  A short description ...
 • Development Task
  Finish React ToDo List App
  69

Urgent Notifications

All Hands Meeting

Yet another one, at 15:00 PM

Build the production release
NEW

Something not important
+

This dot has an info state